Religious Technology Center Religious Technology Center
Houder van de Dianetics & Scientology handelsmerken
Introductie
De Scientology Religie
Het Garanderen van de Toekomst van Scientology
David Miscavige Voorzitter van de Raad van Bestuur
Stuur een rapport aan RTC
Zaken van Belang voor RTC
Neem contact op

Sinds zij het eigendomsrecht van de handelsmerken ontving, heeft RTC de registratie van deze handelsmerken in alle landen van de wereld voortgezet – zelfs in landen waar zich nog geen Scientology kerk bevindt. Dit werd gedaan om zeker te stellen dat de religieuze merken in die landen beschermd zijn, en dat de bewoners weten dat wanneer zij diensten ontvangen van een organisatie die de Dianetics en Scientology handelsmerken gebruikt, zij de ware technologie van L. Ron Hubbard ontvangen.

Alle activiteiten van RTC leiden tot het uitvoeren van haar fundamentele kerkelijke functies: het zekerstellen dat wat als Dianetics en Scientology wordt voorgesteld, ook werkelijk zo is; de bescherming van het publiek door niet toe te staan dat welke organisatie of individuele persoon dan ook iets totaal anders doet terwijl zij de religieuze merken gebruiken om zichzelf ten onrechte als Dianetics of Scientology te representeren; en te verbieden dat een individuele persoon of organisatie Dianetics of Scientology diensten levert terwijl zij dit een andere naam geven.