Religious Technology Center Religious Technology Center
Houder van de Dianetics & Scientology handelsmerken
Introductie
De Scientology Religie
Het Garanderen van de Toekomst van Scientology
David Miscavige Voorzitter van de Raad van Bestuur
Stuur een rapport aan RTC
Zaken van Belang voor RTC
Neem contact op

Wat was die Grote Slag? Volgens de Raad van Bestuur van die New Jersey Foundation maakte het niet uit of vorige levens waar waren of niet. Ze probeerden dus elke discussie over die zaak te verbieden. Waarom? Als je de goedkeuring van de gevestigde orde wilde, praatte je niet over dingen die niet fysiek verklaard konden worden.

Maar als dat de heersende opinie in 1950 was, denk dan aan een veel oudere “Grote Slag” – een die teruggaat naar het Rome van de vierde eeuw. Tot dan toe waren vorige levens algemeen bekend. Men leefde meer dan eens en iedereen wist het.

Wat veranderde er dus? De Romeinse keizer Constantijn had een “visioen” en droeg zijn overwinning op aan het Christendom. En plotseling veranderde het Christendom van een vervolgde sekte in de officiële staatsreligie van het Romeinse Keizerrijk. Er was echter een ruil. De Keizer wilde iets terug – en kreeg het: De bisschoppen verboden vorige levens. Dit was politiek, geen theologie. Of zoals historici zeiden: “De Dag des Oordeels is nodig om de gelovigen onder controle te houden. Dus om te kunnen overleven mocht de Kerk niet toestaan dat mensen geloofden in reïncarnatie.”

En als je nog nooit over de Pauliciërs gehoord hebt, of de Bogomils uit Bulgarije, of de Patarenes uit de Balkan – is dat omdat die mensen vasthielden aan hun kennis van vorige levens en erom werden vermoord. Dat was het einde van vorige levens in het Westen.

En dat kwam LRH ook precies tegen toen in 1950 de Raad zijn onderzoek wilde verbieden. Als antwoord zei LRH eenvoudig dit: “Je kunt niet bepalen wat er wel of niet in het verstand zit. Ik onderzoek wat ik wil!” Waarop hij naar pre-communistisch Havana in Cuba reisde, weg van de stoornissen, om met De Wetenschap van het Voortbestaan de volgende stap in het onderzoek te beginnen.

En zo kwam de doorbraak van LRH over de waargenomen verschijnselen van de afgelopen maanden: de “theta-MERT theorie.” Hij legde het zo uit: “Theta is gedachte, levenskracht, ‘élan vital’; geest, ziel, of welke andere van de talloze definities die er al duizenden jaren voor bestaan. Het fysisch universum is materie, energie, ruimte en tijd (MERT). Zodra we deze twee entiteiten scheiden, lost een massa van voorheen moeilijk op te lossen problemen zich gemakkelijk op.”