Religious Technology Center Religious Technology Center
Houder van de Dianetics & Scientology handelsmerken
Introductie
De Scientology Religie
Het Garanderen van de Toekomst van Scientology
David Miscavige Voorzitter van de Raad van Bestuur
Stuur een rapport aan RTC
Zaken van Belang voor RTC
Neem contact op

Zoals de ontdekking van het dynamische principe van het bestaan, “Overleven!” dat tot de ontdekking van het reactieve verstand in Dianetics had geleid, vormde de Theta-MERT theorie, zoals bevat in de Wetenschap van het Voortbestaan, het fundamentele onderzoek in vorige levens en de levenskracht zelf. Terwijl LRH op ervaring gesteunde bewijzen had van vorige levens – was dat nog altijd onvoldoende.

LRH bekeek het op deze manier – de wetenschap had reeds “apparatuur” om feitelijk elk fenomeen van het fysisch universum te meten. Toegepast op het fysische, had dat zelfs tot de ontdekking van hoe je een atoom kunt splijten geleid. Maar ze waren er nooit in geslaagd tot het universum van het leven zelf door te dringen. Waarom? Het antwoord was eenvoudig. Ze keken niet.

In feite werden de “overwinningen” van de wetenschap de mislukkingen van de voorbijgegane religie – “bewijs” dat alles van nature fysisch is. Bijvoorbeeld, toen Galileo zei dat de aarde rond de zon draaide, werd hij door de katholieke kerk gearresteerd, wegens “ketterij.” Natuurlijk bewees de wetenschap dat de aarde inderdaad rond de zon draaide, wat de neiging creëerde om religie te herdefiniëren als: “alleen geloof, maar niet echt gebaseerd op de realiteit,” terwijl wetenschap gedefinieerd werd als - “wat was waarneembaar?” Met andere woorden, kon je het aanraken?

Dat is precies waar de wetenschap en de oude religies vast kwamen te zitten en waar LRH de draad oppakte. Het is een belangrijk punt. Uiteindelijk hadden grote filosofen en religieuze leiders eeuwenlang gezocht. Waarom faalden zij? LRH zegt het met deze woorden: “Ze hadden de hogere wiskunde en elektronica nodig, welke, meer dan tweeduizend jaar later, hun filosofieën zouden ontwikkelden.” En waarom noemt hij specifiek de elektronica in verband met het bewijzen van de spirituele natuur van de mens? De E-Meter. En met deze kwam het bewijs van vroegere levens, en zoveel meer. De bron van het leven zelf kon gezien en gemeten worden.

Vervolgens kwam het doorbrekende onderzoek met de meter, waar LRH de voornaamste voorvallen op het hele tijdspoor in kaart bracht. En hij vond dat elke preclear op dezelfde voorvallen op precies dezelfde wijze reageerde. Hun verklaringen van de voorvallen, hun reacties op de voorvallen, en het fenomeen van de E-Meter, waren allemaal hetzelfde. Hij gaf deze ontdekkingen vrij in een boek genaamd Wat te Auditeren, vandaag bekend als Het historische verhaal van de Mens. En wanneer men observeerde dat LRH niet langer engrammen aanpakte die verklaard konden worden als sporen op een cel – maar het theta universum – dan kom je aardig dicht bij het punt waarop hij van Dianetics oversprong naar iets anders. Feitelijk komen we op 6 februari 1952 aan, toen LRH een nieuw onderwerp aankondigde – Scientology!