Religious Technology Center Religious Technology Center
Houder van de Dianetics & Scientology handelsmerken
Introductie
De Scientology Religie
Het Garanderen van de Toekomst van Scientology
David Miscavige Voorzitter van de Raad van Bestuur
Stuur een rapport aan RTC
Zaken van Belang voor RTC
Neem contact op

Nu zal ik niet proberen om verantwoordelijkheid op je schouders te plaatsen. Want, of ik het al of niet zeg, die verantwoordelijkheid heb je reeds – alleen al door het feit dat je een van de weinige op aarde bent die van deze onschatbare waarde, Scientology genaamd, geproefd heeft. Per slot van rekening, wanneer een wetenschapsman de genezing voor kanker zou ontdekken, zou hij de verantwoordelijkheid hebben om alles te doen wat hij in zijn macht heeft om die kuur aan de wereld te brengen. Goed, laten we onze verantwoordelijkheid in beschouwing nemen. We spreken zelfs niet over een kuur voor het lichaam, we spreken over een ziekte die zo ernstig is, dat de hedendaagse Mens gelooft dat hij dat lichaam is. En wat wij te bieden hebben is onsterfelijkheid en vrijheid, tot in alle eeuwigheid.

Feitelijk is het zware werk gedaan. De enige taak die nooit volbracht was in de hele geschiedenis van voorafgaande religies. De weg is gevonden, het is in kaart gebracht. En terwijl we al onze materialen op elke boekenplank in de wereld zouden kunnen plaatsen – en ze bovendien onverwoestbaar zouden kunnen maken tegen cataclysme – zouden we niets bereiken wanneer deze materialen niet werden gebruikt.

Terwijl we de belangrijkste oorlog gewonnen hebben, is er strijd op komst. Wat kun je verwachten in een wereld onderworpen aan precies die aberraties welke door Scientology onthuld werden? LRH zei in de Doelstellingen van Scientology: “In een in beroering gebrachte wereld is de taak niet gemakkelijk. Was dat wel zo, dan hoefden we het niet te doen.”

Uiteindelijk hebben anderen de antwoorden niet. Wij hebben ze. Maar dit is niet een spel om anderen voor te zijn. Omdat er een groot aantal mensen daar buiten aan het zoeken en aan het proberen zijn. Ze falen omdat ze de antwoorden missen die wij hebben. Dus kunnen we niet dit nieuwe millennium ingaan, klagend over de vele mislukkingen van de wereld in het algemeen. Nee, ieder van ons moet ‘s ochtends wakker worden en in de spiegel kijken en zeggen, “Dat is mijn verantwoordelijkheid om dit aan te pakken.” Omdat wij de enigen zijn die dat kunnen.

Dus, waar staan we aan het begin van de 21ste eeuw? Wel, we staan precies waar we moeten staan. Volledig klaar om de toorts naar de uiteindelijke overwinning te dragen.


De volledige audiovisuele presentatie van de gehele toespraak kan bij je dichtstbijzijnde Scientology Kerk worden gezien.