Religious Technology Center Religious Technology Center
Houder van de Dianetics & Scientology handelsmerken
Introductie
De Scientology Religie
Het Garanderen van de Toekomst van Scientology
David Miscavige Voorzitter van de Raad van Bestuur
Stuur een rapport aan RTC
Zaken van Belang voor RTC
Neem contact op

En dit is wat ik bedoel. Alles wat ik hier gezegd heb – en de dramatische stappen die we hebben genomen in de afgelopen drie jaar – hetzij drugsrehabilitatie, onderwijs, moraliteit, mensenrechten en een wereldwijde groep van vrijwilligers – wel, mijn vrienden, het spreidt zich als een lopend vuurtje.

Dat is waarom het alleen maar toepasselijk is dat u, op uw beurt, ontvangt wat u hebt voortgebracht – en waarom deze nieuwe kerk, mogelijk gemaakt door de donaties van ieder lid van de Internationale Vereniging van Scientologen uit 156 landen, voor altijd door miljoenen herdacht zal worden als hun manier om te zeggen, “Bedankt, New York.”

Het is nu tijd om verder te gaan. Voor de scientologen van New York is er hier een plaats waar je je persoonlijke overwinning op het reactieve verstand kan bereiken en de spirituele vrijheid die dat teweegbrengt. En zoals je zult horen in de volgende maanden is dit gebouw hier niet alleen maar neergezet om jouw vooruitgang hier en nu te bewerkstelligen – maar om nog grotere programma’s te lanceren die het clearen op wereldwijde schaal dramatisch zullen versnellen. Zelfs meer dan dat, vertegenwoordigt deze kerk het werk en de hulp die een ieder van ons moet voortzetten om onze doelen volledig te bereiken. Want hier is een Ideale Kerkorganisatie vanwaar al onze programma’s en al onze tech naar iedere andere plek ter wereld gebracht zullen worden.

Dus dit is alleen maar het begin, en dat is waarom ik zeg dat vandaag het echte werk begint.

Dit is meer dan een thuis voor u, de Scientoloog van New York. Dit is ook een thuis voor de grotere gemeenschap waar een ieder van goede wil welkom is en waar wij onszelf toewijden aan het helpen van anderen. En door onze overtuiging, wat wij geloven, met daden aan te tonen, kent de toekomst geen grenzen.

Want dit is New York en hulp aan haar, is hulp aan de wereld.

Dus ook al zijn kwaad, pijn, chaos en onrecht fundamentele feiten in het hedendaagse bestaan, laten we dan met z’n allen met een grotere overtuiging aantonen dat ER IETS AAN GEDAAN KAN WORDEN. Omdat wij in de mens geloven. Wij weten dat er hoop is. En omdat we kunnen helpen, tezamen, zullen we een verschil maken.

Dank u wel.


U kunt de volledige audiovisuele presentatie van deze toespraak in zijn geheel bekijken in de dichtstbijzijnde Scientology Kerk.