Religious Technology Center Religious Technology Center
Houder van de Dianetics & Scientology handelsmerken
Introductie
De Scientology Religie
Het Garanderen van de Toekomst van Scientology
David Miscavige Voorzitter van de Raad van Bestuur
Stuur een rapport aan RTC
Zaken van Belang voor RTC
Neem contact op

Het Scientology-kruis Net zoals De Brug van training en auditing een zorgvuldig uitgemeten pad is, dat stap voor stap naar spirituele vrijheid leidt, bestaande uit steeds groeiende niveaus, zo zijn de kerkelijke organisaties van de Scientology religie georganiseerd in een hiërarchische structuur die deze niveaus weergeeft. Op de lagere niveaus van deze hiërarchie staan individuele geestelijken in het veld, groepen en missies van de kerk die auditing en training op beginnersniveau leveren, en op de hoogste niveaus staan grotere kerkelijke organisaties die de gevorderde niveaus van religieuze diensten van auditing en training leveren.

Boven alle kerken staat een overkoepelend systeem van internationaal management dat ondersteunt, coördineert en assisteert om ervoor te zorgen dat de mentale en spirituele filosofie en technologie van Dianetics en Scientology, zoals die ontwikkeld werd door L. Ron Hubbard, beschikbaar is voor een ieder die ze wenst te ontvangen en dat Scientology diensten precies worden geleverd zoals Dhr. Hubbard uiteen heeft gezet.

In het algemeen is iedere Scientology kerk gevestigd als een onafhankelijke organisatie en heeft zijn eigen lokale Raad van Bestuur en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de eigen activiteiten en het welzijn, zowel organisatorisch als kerkelijk. Tezamen vormen deze kerken een uitgebreid internationaal netwerk van meer dan 5.000 kerken, missies en groepen. Bijna 22.000 scientologen dienen als stafleden van deze kerken en missies en verwante groepen en organisaties over de gehele wereld.