Religious Technology Center Religious Technology Center
Houder van de Dianetics & Scientology handelsmerken
Introductie
De Scientology Religie
Het Garanderen van de Toekomst van Scientology
David Miscavige Voorzitter van de Raad van Bestuur
Stuur een rapport aan RTC
Zaken van Belang voor RTC
Neem contact op

En met dergelijke activiteiten is het geen wonder dat onze Pastorale Werkers een officieel onderdeel vormen van de Gemeente Reddingsbrigade in Los Angeles tezamen met de Sheriff- en Politieafdelingen, en erkend zijn als officiële samenwerkers van het Filippijnse Rode Kruis en en door de Italiaanse overheid als een officiële “Burgerlijke Verdedigingsbrigade” benoemd zijn.

Maar zelfs dat is slechts een “hoofdstuk” van het hele verhaal. Want, terugkerend op de “oproep-tot-ontwaken,” indien de ramp uiteindelijk de mensen tot elkaar bracht, onthulde het ook een andere les. We kunnen hulp verlenen onder de slechts mogelijke omstandigheden, wanneer medeleven het vereist dat mensen elkaar helpen. Maar hoe zit het met de alledaagse rampen die onder de sociale structuur broeien? De huwelijksproblemen en gezinsmoeilijkheden die iedere dag levens vernietigen? Het delinquente kind en de ouders die nergens naartoe kunnen om hulp te krijgen? En dan heb ik het nog niet eens over onderdrukking en depressie die, zonder uitzicht op hulp, als een laatste hoop op drugs uitdraaien.

En dat is het ware verhaal van onze Pastorale Werkers en de “Pastorale Werkers Cavalcade.” Je kunt ze overal zien, in landen over de gehele wereld, waar ze effectieve oplossingen brengen voordat het te laat is. Ze bezoeken voortdurend nieuwe gemeenten om hulp te bieden op allerlei gebied, van huwelijksproblemen tot het onderwijzen van kinderen en het geven van raad aan de eenzamen.

En dit spreid zich werkelijk uit over ieder continent van deze wereld.

Tot op heden heeft onze Cavalcade door 54 landen gereisd: van Kopenhagen naar Stockholm en over Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Mexico, om nog maar niet te spreken van kust naar kust door de gehele Verenigde Staten en, natuurlijk, hier in New York. In harde cijfers telt ons Pastorale Werkerscorps meer dan dertigduizend leden die bijna drie miljoen uren hulp hebben verschaft. En dat is hoe, en waarom, onze PW’s persoonlijke bijstand hebben verleend, één op één en sinds 11 september, aan meer dan 1,7 miljoen mensen.

Dus, wanneer het erop aankomt hulp te verlenen waar het het meeste nodig is, weten wij niet alleen dat wij kunnen helpen, maar WE DOEN ER IETS AAN.

En al deze dingen brengen ons tot het hier en nu – en deze nieuwe Scientology Kerk. Want als alles wat ik tot dusverre verteld heb een indrukwekkende eerste reactie is op de “oproep-to-ontwaken,” laten we dan niet vergeten dat dit slechts de eerste stap is. Bovendien, laten we ons herinneren waarom we met een urgentie werken die groter dan ooit is: om de neergang van deze samenleving tot stilstand te brengen zodat we nog de tijd hebben om De Brug van Dianetics en Scientology te verschaffen, en aldus onze doelen te bereiken van een wereld zonder krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog.