Religious Technology Center Religious Technology Center
Houder van de Dianetics & Scientology handelsmerken
Introductie
De Scientology Religie
Het Garanderen van de Toekomst van Scientology
David Miscavige Voorzitter van de Raad van Bestuur
Stuur een rapport aan RTC
Zaken van Belang voor RTC

HET INSPECTEURS-GENERAAL NETWERK

Om zijn objectieve overzichtsfunctie te behouden, is RTC op geen enkele wijze betrokken bij het bestuur van de kerken of de feitelijke toepassing van Dianetics en Scientology bij leden van de Kerk. Die verantwoordelijkheden vallen uitsluitend onder SKI (Scientology Kerk Internationaal), die de kerkelijke leiding van alle Scientology kerken controleert, gecombineerd met de verspreiding en bekendmaking van de religie.

RTC werkt als een afzonderlijke, externe organisatie die de Scientology religie beschermt en optreedt als de uiteindelijke arbiter van de orthodoxie. De voornaamste taak in dit cruciale proces wordt vervuld door het Inspecteur-generaal Netwerk van RTC, dat vanuit zeven kantoren op vier verschillende continenten werkt. De taken en autoriteit van een RTC Inspecteur-generaal lijken veel op die van een traditionele hoofdinspecteur in andere organisaties. Een Inspecteur-generaal onderzoekt en corrigeert namelijk gevallen waarin een afwijking van een procedure, beleidslijn of ethische norm de diensten van een organisatie aan het publiek zou kunnen schaden.