Religious Technology Center Religious Technology Center
Houder van de Dianetics & Scientology handelsmerken
Introductie
De Scientology Religie
Het Garanderen van de Toekomst van Scientology
David Miscavige Voorzitter van de Raad van Bestuur
Stuur een rapport aan RTC
Zaken van Belang voor RTC

EEN BESCHRIJVING VAN DE SCIENTOLOGY RELIGIE

Scientology omvat een geheel aan kennis dat verder bouwt op bepaalde fundamentele waarheden. Belangrijkste van deze waarheden zijn:
  • De mens is een onsterfelijk geestelijk wezen.
  • Zijn ervaring strekt veel verder dan een enkel leven.
  • Zijn bekwaamheden zijn onbegrensd, zelfs als hij zich dat op dit moment nog niet realiseert.

Verder gaat Scientology ervan uit dat de mens in wezen goed is en dat zijn spirituele redding afhangt van hemzelf en zijn medemens en zijn bereiken van broederschap met het universum. In dat opzicht is Scientology een religieuze filosofie in de diepste zin van het woord, aangezien het zich bezighoudt met niet minder dan de rehabilitatie van het diepste spirituele zelf van de mens - zijn bekwaamheden, zijn bewustzijn en zijn zekerheid van zijn eigen onsterfelijkheid. Bovendien, aangezien religie zich bezig houdt met de geest in relatie tot zichzelf, het universum en ander leven, en in wezen het geloof in geestelijke wezens is, volgt Scientology een religieuze traditie die minstens zo oud als de mensheid is. Wat Scientology echter uiteindelijk vertegenwoordigt, is nieuw. Haar religieuze technologie is nieuw, haar kerkelijke organisatie is nieuw en wat dit uiteindelijk betekent voor de 21ste eeuw is geheel nieuw.

De kern van Scientology wordt gevormd door haar axioma's, die de fundamentele wetten en waarheden van het leven, inclusief wie we zijn, waar we toe in staat zijn en het allerbelangrijkste, hoe we onze aangeboren spirituele bekwaamheden zouden kunnen realiseren, precies definiƫren. Deze axioma's vormen de basis van een groot geheel aan wijsheid die van toepassing is op het gehele leven. Uit deze wijsheid zijn een groot aantal fundamentele principes afgeleid die mensen kunnen gebruiken om hun directe leven te verbeteren, alsook om spirituele onsterfelijkheid te bereiken. In feite is er geen enkel aspect van het leven dat niet door de toepassing van Scientology-principes kan worden verbeterd.

Bezoek de officiƫle Scientology site op www.scientology.org.